แปลงานด่วน วิธีการใช้บริการ แปลงาน แปลงานด่วน โปรโมชันพิเศษ 150 บาท/ หน้า

โทร 082-1111-023 อีเมล plaeden@yahoo.com Fax: 02-732-0605
แปลเอกสารด่วน รอรับได้ 2-3 ชั่วโมง


แปลงาน วิธีการใช้บริการ แปลงาน อำนวยความสะดวกทุกช่องทาง

แปลงาน ราคาถูก โทร 082-1111-023
อีเมล plaeden@yahoo.com Fax: 02-732-0605

วิธีการใช้บริการ ในการแปลเอกสาร

ท่านส่งต้นฉบับ แปลงาน ให้เราทางอีเมลล์ ที่ plaeden@yahoo.com หรือทางแฟกซ์ เอกสารงานแปลมาที่ 02-732-0605 ตามที่ท่านสะดวก (หรือ EMS หรือ
นัดรับงานกันตามความสะดวก) โดยรบกวนให้ท่านแจ้งชื่อและเบอร์โทรกลับมายังทาง
เราพร้อมกับต้นฉบับ งานแปล ที่ส่งมาทางอีเมลล์หรือแฟกซ์นั้นด้วย

แปลงาน ใช้บริการแปลงาน ด้วยวิธีคือ

แปลงาน ในเบื้องต้น ทางศูนย์แปลภาษา ของเราจะประเมินราคา แปลงาน ให้และติดต่อกลับท่านเพื่อแจ้งราคา แปลงาน นั้น และแจ้งกำหนดวันเวลาส่งงานที่แปลเสร็จสมบูรณ์
ท่านยืนยันให้เราทำการ แปลงาน นั้น โดยที่ (ดูข้างล่างต่อ)

กรณี งานแปล นั้นมีมูลค่างานต่ำกว่า 2,000 บาท กรุณา ชำระค่า แปลงาน ล่วงหน้า 100 % (เพื่อเป็น
กำลังใจให้กับผู้แปล)

กรณี งานแปล นั้นมีมูลค่างานตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ท่านสามารถเลือกชำระค่า แปลงาน 50 % ก่อน(หรือจะชำระ 100 % เลยก็ได้ หากท่านสะดวก ทางเราก็จะมีกำลังใจทำงานให้ท่านเสร็จ
เร็วขึ้น) หลังจากงานเสร็จ หรือใกล้เสร็จ ทาง ศูนย์แปล จะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับส่งงาน แปลภาษา ส่วนที่สมบูรณ์บางส่วนให้ท่านก่อน หลังจากนั้น รบกวนท่านโอนค่า แปลงาน ส่วนที่เหลือและเมื่อทางเราได้รับค่า แปลงาน ส่วนที่เหลือ ครบถ้วนทางเราจะส่งงาน แปลภาษา ส่วนที่เหลือที่แปลสมบูรณ์แล้วให้ท่านภายในเวลาที่กำหนด
โดยทางเราจัดส่งงานแปลให้ท่านทางอีเมลล์หรือแฟกซ์หรือEMSตามที่ท่านต้องการ โดยเนื้องานแปลได้รับการจัดหน้าเสร็จสมบูรณ์ โดย ศูนย์แปล แปลเด่น บริการแปลด่วน ศูนย์แปลภาษา แปลเด่น ให้บริการแปลด่วน ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ แปลด่วน ศูนย์แปลเอกสาร แปลด่วน แปลเอกสารด่วน พร้อมใช้งานได้ทันที

ปรัชญา การแปลภาษา โดย ศูนย์แปล แปลเด่น บริการ แปลด่วน

แปลเอกสารด่วน ส่งงานแปลเร็ว ทันใจ มั่้นใจได้ในคุณภาพดีเด่น

บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของศูนย์แปลภาษา แปลเด่น

หน้าหลัก | อัตราค่าบริการ | วิธีการใช้บริการ | ผู้แปลเชี่ยวชาญจริง? | เกี่ยวกับผู้แปล | ประเภทเอกสารที่รับแปล | ทำไมจึงราคาไม่แพง | เกี่ยวกับการแปลเอกสาร| Top

© Copyright 2009 Plaeden Translation Center , all rights reserved.